Frändesta

 
En karta över byn finns upprättad från 1652. På den är tomtplatsen densamma som idag. År 1752 fanns två rusthåll och fyra åbor i byn. Södergårdens grenadjärstorp i Nötbacken finns kvar. Storskiffte 'å hemägor' faställdes 1790. Den 6 april 1865 fastställdes laga skifte då ingen gård flyttades ut fråm byn. Vid skiftet genomfördes en betydande reglering av gränserna för byn.
Taget ur "Romfartuna socken. Kulturhistorisk byggnadsinventering i Västerås kommun".
 
         

         
 
 
             
         
 
       
 
           

     

 

« Tillbaka till start.
 
 
© Romfartuna Hembygdsförening 2010-2015