Tå Gård

 
Inte långt ifrån Romfartuna kyrka, 2 km SV, ligger Tå. I Tå by genomfördes storskifte 1805 – 1812. Byn bestod då av två gårdar. Vid storskiftet hette de två godsägarna Christina Olofsdotter (östra gården) och Jan Andersson (västra gården).

Kartor med skrivna handlingar finns på lantmäteriet i Västerås och på lantmäteriets forskningsarkiv i Gävle. Byn slogs ihop till en gård under den senare delen av 1800-talet. Den nuvarande mangårdsbyggnaden tror man uppfördes som en följd av sammanslagningen. Mangårdsbyggnaden är enligt boken ”Svenska gods och gårdar” uppförd 1880-1890. Huset är till stor del i ursprungligt utförande med bevarad rumsindelning och kakelugnar. Mangården omges av en parkliknande trädgård med äppel- och lövträd. Raderna med björkar framför huset planterades 1927. Den äldsta av ekonomibyggnaderna är magasinet, även det från 1800-talet.
 
   
 
Gamla bilder från Tå Gård.
 
     

 

« Tillbaka till start.
 
 
© Romfartuna Hembygdsförening 2010-2015